De medische keuring

De eerste medische keuring moet door het Expertisecentrum voor Luchtvaartgeneeskunde in Brussel uitgevoerd worden. Na ontvangst van een positieve uitslag wordt een medisch attest klasse 2, met een beperkte geldigheidsduur van 1 jaar tot 5 jaar, uitgereikt.

Kostprijs van dit initieel onderzoek : 362 €

De onderzoeken voor de latere periodieke hernieuwingen van het medisch attest kunnen bij een erkende geneesheer-examinator (huisarts) aangevraagd worden.

 

Theoretische opleiding

Naast het leren besturen van een vliegtuig als dusdanig zal je je ook moeten voorbereiden op de theoretische proef. Sinds de invoering van de nieuwe wetgeving (EASA) moet je verplicht een cursus bij een erkende instelling (RF) volgen. Onze theoriecursus PPL, onder leiding van Walter Elst, ziet er als volgt uit: De cursus wordt gegeven op zondagvoormiddag van 09.00 tot 12.00 uur op het vliegveld in Oostmalle.

De kostprijs bedraagt 650 € (cursusboeken, 180 €, niet inbegrepen, lidgeld APCK wel inbegrepen).

• Luchtvaartreglementering en ATC procedures
• Vluchtbeginselen
• Algemene kennis van het luchtvaartuig
• Vluchtprestatie en -planning
• Menselijke prestatie en beperkingen
• Meteorologie
• Navigatie
• Operationele procedures
• Communicatie

De lessen starten in september en eindigen in juni, elke zondag van 9u tot 12u, behalve op feestdagen. Op het einde van de cursus kan je deelnemen aan proefexamens. Wanneer je slaagt krijg je een attest en ben je klaar voor het afleggen van het theorie-examen. De theoretische examens worden bij Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer Directoraat-generaal Luchtvaart Dienst vergunningen afgelegd. Dit examen kan je afleggen wanneer je zelf wil en kost 92 Euro maar het formulier voor het aanvragen van het examen moet ondertekend worden door de verantwoordelijke van de theoriecursus van de APCK.
 

 

Praktische opleiding

Om een volledige vliegopleiding te kunnen volgen én om het examen te mogen afleggen heb je een geldige oefenvergunning nodig. De praktijkopleiding gebeurt uiteraard individueel, op afspraak, via het bestuur en de CFI (Chief Flight Instructor) met een instructeur van de club en volgens de beschikbaarheid van de vliegtuigen. Je bepaalt zelf het ritme van de praktische opleiding, maar je houdt er toch best een zekere regelmaat in.

Het lessenpakket:

• Familiarisatie met het vliegtuig
• Oefeningen voor noodtoestanden
• Voorbereiden voor en actie na vlucht
• Ervaring in de lucht
• Effecten van besturing
• Taxiën • Noodgevallen
• Rechtlijnige horizontale vlucht
• Stijgvlucht
• Dalen
• Bochten
• Traagvlucht
• Overtrekken
• Vermijden van de spin
• Start en klim tot in downwind-positie
• Circuit, nadering en landing
• Noodgevallen
• Eerste solovlucht
• Bochten voor gevorderden
• Noodlanding zonder motorvermogen
• Voorzorgslanding
• Navigatie
• Navigatieproblemen op lagere hoogte en bij verminderd zicht
• Radionavigatie
• Elementair blindvliegen

Wanneer de instructeur en de CFI van mening zijn dat je klaar bent voor het examen, en op voorwaarde dat je het theorie examen minder dan twee jaar ervoor met succes hebt afgelegd, kan je het vliegexamen afleggen. De CFI maakt een afspraak met één van de examinatoren die toegewezen zijn aan onze vliegschool. Totaal kostprijs: +/- 300 € + 4 uur huur van het toestel, +/- 400 €

 

De vliegopleiding APCK

Om te mogen vliegen bij APCK moet je lid van de club worden. Het lidmaatschap dat 120 € per jaar bedraagt en een éénmalige borg van 125 € tijdens de eerste twee jaren zijn inbegrepen in het cursusgeld. Er wordt via de Chief Flight Instructor een instructeur van de club aangesteld en je begint te vliegen. De instructeur werkt het vooraf vastgesteld programma, dat je in staat zal stellen om een vliegtuig op een goede en veilige manier te besturen, af, gemonitord door de CFI. De kosten die hiermee gepaard gaan (op basis van het gebruik van een Cessna 150 en met 65 vlieguren), instructeur inbegrepen, zijn om en bij de 8000 €

 

De vergunning

Wanneer je geslaagd bent zal de examinator een gedetailleerd verslag naar het Directoraat-Generaal van de Luchtvaart sturen die je, na betaling van de som van 89 €, je eigen vergunning van privaat piloot zal opsturen.

Onze sponsors Minimize
spacer
dummy