Think twice before taking any risks with ice this winter

Dear Pilots, Lady's and Gentlemen, Now that the weather is deteriorating, be aware that pilots should make extra considerations.Here you'll find a basic briefing on 'Cold Weather Ops' In case you have any more questions, do not hesitate to contact me!

Jan Van Reeth  

ASIL 2015_03 - Radio Mandatory Zone (RMZ) at Kortrijk

Het Directoraat-generaal Luchtvaart (DGLV) heeft een nieuwe “Aviation Safety Information Leaflet” opgesteld over:

· ASIL 2015_03 - Radio Mandatory Zone (RMZ) at Kortrijk;

Deze "Aviation Safety Information Leaflet" kan worden geraadpleegd op de website van de FOD Mobilieit en Vervoer - Luchtvaart:
http://www.mobilit.belgium.be/nl/luchtvaart/veiligheid/veiligheidsbrochures/

Deze veiligheidsbrochure is opgesteld om de regels in de nieuwe RMZ toe te lichten en nieuwe infringements in deze zone te voorkomen.

Dit document is het rechtstreekse resultaat van de analyse van luchtvaartvoorvallen. Deze incidenten werden aan het DGLV gemeld door de piloten en de Belgische luchtvaartbedrijven. Uit de analyse van de gegevens kunnen de voornaamste veiligheidsrisico’s worden geïdentificeerd en kan het DGLV de prioriteiten voor het beleid bepalen, met het oog op de preventie van ongevallen.

Vragen ? Suggesties ? BCAA.Safety.Promotion@mobilit.fgov.be

Boodschap van het DGLV

Beste (kandidaat-)piloot,

Vanaf 1 september 2014 wordt onze facturatie geautomatiseerd. Voor de betaling van theoretische examens, vergunningen, bevoegdverklaringen of inschrijvingen van toestellen zal u een betalingsuitnodiging ontvangen per mail. Enkel na ontvangst van deze betalingsuitnodiging dient de betaling te gebeuren met de correcte gestructureerde mededeling en het exacte bedrag.

U moet vanaf nu niet meer meteen betalen en het betalingsbewijs opsturen, maar u zal op de betalingsuitnodiging moeten wachten. Spontane betalingen zorgen niet voor een versnelling van de behandeling van uw dossier, integendeel.

Hierbij een korte samenvatting van een aanvraag bij de dienst vergunningen:

Nadat u uw aanvraagformulier met bewijzen heeft opgestuurd, wordt uw dossier onderzocht. Van zodra het dossier voor 90% behandeld is, krijgt u via mail een uitnodiging tot betaling met het te betalen bedrag, de gestructureerde mededeling en het rekeningnummer waarop u de overschrijving kan uitvoeren.

Nadat wij uw betaling op onze rekening hebben ontvangen, zal u van ons een mail krijgen waarin staat geschreven dat uw vergunning klaar is.

Hierbij nog enkele tips:

  • Schrijf een duidelijk mailadres op de formulieren en kijk uw mailbox na
  • Betaal uw betalingsuitnodigingen individueel :
  • met exact het gevraagde bedrag ;
  • met de juiste gestructureerde mededeling ;
  • op het juiste rekeningnummer, zoals vermeld op de betalingsuitnodiging.


De dienst Vergunningen
DGLV

De radiokanaalafstand van 8.33-kHz

In Europa zijn veranderingen op komst

Europa maakt zich op voor de laatste fase van de ingebruikname van 8.33-kHz-radio’s met verplicht gebruik in het Europese luchtruim vanaf 2018. Terwijl dit enerzijds de al sinds minstens een decennium bestaande overbelasting van radiofrequenties zal oplossen, zal het anderzijds voor vele eigenaars grote kosten veroorzaken. Alle eigenaars die op Europa vliegen of het in de toekomst plannen te doen, moeten van de voorgestelde gefaseerde invoering

 read more ...

Inbreuken in het luchtruim

Sinds 2007 wordt er een toename van "AIRSPACE INFRINGEMENTS" waargenomen doorheen gans Europa. In een poging om de hoeveelheid van de inbreuken te verminderen, wordt elke staat gestimuleerd om een actieplan op te zetten. Deze folder wil elke piloot en luchtverkeersleider in België en in het buitenland van de hoogtepunten van de "Belgian Airspace Inbreuk Reductie Plan" (B / AIRP) informeren.

airspace-infringements-in-belgian-airspace.pdf

 
Onze sponsors Minimize
spacer
dummy