De radiokanaalafstand van 8.33-kHz

In Europa zijn veranderingen op komst

Europa maakt zich op voor de laatste fase van de ingebruikname van 8.33-kHz-radio’s met verplicht gebruik in het Europese luchtruim vanaf 2018. Terwijldit enerzijds de al sinds minstens een decennium bestaande overbelasting vanradiofrequenties zal oplossen, zal het anderzijds voor vele eigenaars grote kosten veroorzaken. Alle eigenaars die op Europa vliegen of het in de toekomst plannen te doen, moeten van de voorgestelde gefaseerde invoering van de 8.33-kHz-radiokanaalafstand beneden FL195 op de hoogte zijn. Hierna volgt een overzicht van wat u dient te weten:

1. Wat is de 8.33 kHz-radiokanaalafstand?

De radiosystemen in vliegtuigen gebruiken de Very High Frequency (VHF)-band tussen 117.975 en 137 MHz. Door het radiospectrum in bandbreedtes van 50-kHz- naar 25-kHz-kanalen te verkleinen, nam het aantal beschikbare VHF-toewijzingen in de loop van de jaren toe. Als de onderlinge afstand 25 kHz bedraagt, maakt deze bandbreedte 760 kanalen mogelijk. In 1994 werd besloten om een verdere kanaalopsplitsing van 25 kHz naar 8.33 kHz in te voeren. In oktober 1999 werd boven Flight Level (FL) 240, in de Europse (EUR) regio’s van de International Civil Aviation Organization (ICAO), een 8.33-kHz-kanaalafstand ingevoerd en vanaf 15 maart 2007 boven FL 195. Op dit ogenblik is de 8.33-kHz-kanaalnorm in alle 20 ICAO EUR-lidstaten in voege. Tot nu is Europa de enige regio die de 8.33-kHz-kanaalnorm ingevoerd heeft.

2. Waarom is 8.33-kHz-kanaalafstand nodig?

Zonder de uitbreiding van de 8.33-kHz-kanaalafstand is het waarschijnlijk dat slechts aan 70% van de toekomstige frequentiebehoeften in Europa zal kunnen voldaan worden. Dit gebrek aan beschikbare frequenties zou verbeteringen aan het luchtruim om de capaciteit te verhogen, kunnen vertragen of onmogelijk maken. Simulaties hebben aangetoond dat met de verwachte toename van het luchtverkeer en als er geen maatregelen genomen zouden worden, de gemiddelde vertraging door het tekort aan capaciteit in heel Europa, in 2020 ten opzichte van nu, zou verviervoudigen en rond 2025 zou verzevenvoudigen. Hoewel de uitbreiding van de 8.33-kHz-kanaalafstand de capaciteitsproblemen niet volledig zal oplossen, zal het de herstructurering van het luchtruim wel mogelijk maken. Dit zou de toekomstige kosten door vertragingen tussen nu en 2025 met meer dan 3 miljard € (3.9 miljard USD) in huidige waarde doen verminderen.

3. Wie heeft de 8.33-kHz-radio’s nodig?

In uitvoering van de Europese Richtlijn nummer 1265/2007 van 27 oktober 2007 moeten alle vliegtuigen die in het Europese luchtruim boven FL195 vliegen met 8.33-kHz-radio’s uitgerust zijn. De eerste fase van de volgende aanpassing naar de 8.33-kHz-kanaalafstand beneden FL195 zal op 1 januari 2014 plaatsvinden. Vanaf die datum moeten alle General Aviation (GA) vliegtuigen die volgens de Instrument Flight Rules (IFR) vliegen, met 8.33 kHz-radio’s uitgerust zijn. Tegen 31 december 2014 moeten de frequenties die door Operations Control (OPC) gebruikt worden naar de 8.33-kHz-kanaalafstand omgevormd worden. Tegen 1 januari 2018 moeten alle vliegtuigradio’s die in de ICAO EUR-regio’s gebruikt worden de mogelijkheid hebben om op een frequentie met 8.33-kHz-kanaalafstand af te stemmen. Met uitzondering van Marokko zijn deze richtlijnen op alle leden van Eurocontrol van toepassing.

4. Zijn uitzonderingen voor vluchten zonder de 8.33-kHz-kanaalafstand mogelijk?

Als uw radio’s op dit ogenblik geen 8.33-kHz-kanaalafstand hebben, mag u beneden FL195 vliegen en hebt u de optie een uitzonderlijke vrijgave te vragen om boven FL195 te vliegen. Wees er u nochtans van bewust dat afwijkingen aan elk land dat u overvliegt moeten aangevraagd en toegestaan worden.

5. Hoeveel zullen deze aanpassingen kosten?

Deze richtlijnen verhogen de kosten zowel voor Eurocontrol als voor de eigenaars die hun radio’s moeten aanpassen of nieuwe radio’s met de 8.33-kHz-kanaalafstand moeten kopen. Veel uitbaters hebben hun radio’s al aan de 8.33-kHz-kanaalafstand aangepast. Nieuwe vliegtuigen zullen normaal gezien met de 8.33-kHz-kanaalafstand geleverd worden. Al wie van plan is om een ouder vliegtuig aan te kopen en in het Europees luchtruim wenst te vliegen, dient rekening te houden met de kosten voor het aanpassen van de radio’s. Het goed nieuws is dat de geplande aanpassingen aan de kanaalafstanden voor de frequentievereisten tot 2030 zouden moeten volstaan. Studies hebben uitgewezen dat met de geplande uitbreiding tot 8.33 kHz beneden FL195 aan alle behoeften zal kunnen voldaan worden. De kosten voor deze invoering, hoewel aanzienlijk, zijn in vergelijking met de mogelijke voordelen niet onredelijk.

6. Waar kan bijkomende informatie gevonden worden?

a. De richtlijn (EU) 1079/2012 van de Europese Commissie die de 8.33-kHz-vereisten oplegt.
b. Voor meer informatie betreffende de vereisten over de 8.33-kHz-kanaalafstand beneden FL195, zie: deze link.

Conclusie

Vliegen in het Europese luchtruim met vliegtuigen zonder de 8.33-kHz-kanaalafstand is nu al sterk beperkt. Met de nieuwe voorschriften die de 8.33-kHz-kanaalafstand beneden FL195 invoeren, zullen alle uitbaters die de verplichte frequentiemogelijkheden niet hebben, moeten overwegen om in de nabije toekomst (voor 1 januari 2018) aanpassingen aan hun radio-uitrustingen te laten uitvoeren.

spacer
Onze sponsors Minimize
spacer
dummy